Mija 7 lat, od kiedy zaczęła funkcjonować Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Początek nowego roku jest czasem podsumowania działalności tego narzędzia. Sprawdźmy więc, o jakich zagrożeniach informowali olkuskich policjantów internauci.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców powiatu olkuskiego. Świadczy o tym aktywność internautów oraz ilość zgłaszanych zagrożeń.  Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, podsumowali  funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń  Bezpieczeństwa za rok 2022. Przez ostatnich 12 miesięcy, internauci korzystali z tego narzędzia, aż 1.681 razy, z czego część zgłoszeń pochodziła z komisariatów policji: w Bukownie 139, w Kluczach 55 oraz w Wolbromiu 242 zgłoszenia. Policjanci potwierdzili 971 sygnałów zgłoszonych przez internautów, z czego 926 zagrożeń zostało wyeliminowanych. Najliczniejszą grupę zgłoszeń stanowiły zagrożenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Na mapie zaznaczano takie kategorie, jak przekraczanie dozwolonej prędkości – 739 przypadków oraz  nieprawidłowe parkowanie - 293 przypadki. Kolejną grupę zgłoszeń stanowiły takie kategorie, jak spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (181), poruszanie się po terenach leśnych quadami (153) oraz dzikie wysypiska śmieci (71). 

Każde zgłoszenie, które zostało  naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, było szczegółowo weryfikowane przez policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali sygnały wskazane przez mieszkańców na mapie, a policjanci ruchu drogowego, czy prewencji eliminowali  te zagrożenia. Na uwagę zasługuje fakt, że spośród 982 zgłoszeń potwierdzonych aż 960 zostało wyeliminowanych.

Przypominamy, jak można korzystać z mapy zagrożeń.

Mapa zagrożeń jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a jej obsługa jest na tyle łatwa i przystępna, by każdy obywatel mógł z niej skorzystać. To bardzo proste.  Zagrożenie można nanieść z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Co ważne, aby to zrobić nie ma potrzeby zakładania żadnego konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.

Internauta, który  korzysta z tego narzędzia, powinien wyszukać na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń (23)  należy wybrać ikonę obrazującą konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane miejsce na mapie. Są tam. in. takie kategorie jak spożywanie alkoholu, nieprawidłowe parkowanie, używanie środków odurzających czy przekraczanie prędkości. 

Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policjantów. W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu do obsługi zdarzeń kryminalnych i związanych z ruchem drogowym wyznaczono koordynatorów, którzy na bieżąco monitorują obszary pod kątem zagrożeń  nanoszonych na mapę.  Mundurowi sporządzają z tego kartę weryfikacji zagrożenia, którą przekazują odpowiedniemu kierownikowi komórki organizacyjnej. To na tej podstawie podejmowane są działania mające na  celu wyeliminowanie zagrożenia. Taki system współpracy ze społeczeństwem, jak również z organizacjami poza policyjnymi, wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji. W ten sposób Policja dostosowując zarządzanie patrolami na ulicach do bieżących potrzeb.
Trzeba jednak pamiętać, że w razie zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997. Ponieważ mapa nie służy do informowania o nagłych zdarzeniach, które wymagają natychmiastowej interwencji policji.