W dniach 23 i 24 marca 2023 roku policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Ochrony Kolei prowadzą działania „24 – Blue RAD”. Akcja ta realizowana jest w ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL. Działania prowadzone są na obszarach kolejowych.

Nazwa RAILPOL stanowi skrót od Railway Police (Policja Kolejowa), jest to międzynarodowa sieć organizacji/instytucji odpowiedzialnych za działania policyjne na kolejach w Państwach Członkowskich UE, której celem jest wzmocnienie i intensyfikacja międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie na potrzeby zapobiegania zagrożeniom i zapewnienia efektywnych środków przeciw przestępstwom trans-granicznym.

Od rana  (23.03. br.) olkuscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Ochrony Kolei patrolują dworzec kolejowy, stację i pociągi. Celem tego przedsięwzięcia jest kontrola osób przemieszczających się na obszarach kolejowych, sprawdzanie ich tożsamości i  kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.