OGŁOSZENIE ZARZĄDU Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu  

Zarząd Związku Komunalnego Gmin informuje, że w siedzibie ZKG „KM” przy Al. 1000- lecia 2 c  – na II piętrze na tablicy ogłoszeń obok kasy biletowej (budynek PSP Olkusz), na stronie internetowej www.zkgkm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  na okres 21 dni tj. od dnia 12 stycznia  do dnia 02 lutego 2024 opublikowany zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:

  • część działki nr 1659/24 (1m2) położonej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na posadowienie piezometru na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie   z Uchwałą Zarządu ZKG „KM” w Olkuszu  z dnia MC/740/2023 z dnia 23.10.2023 r –   50 zł netto/m2      a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry,
  • część działki 1659/32 (4m2) położonej na placu autobusowym przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod drobny handel obwoźny (wózek z obwarzankami) na okres do 12 miesięcy. Stawka czynszu zgodnie   z Uchwałą Zarządu ZKG „KM” w Olkuszu MC/740/2023 z dnia 23.10.2023 –  200 zł netto/4m2     a terminem płatności do 10 każdego miesiąca z góry.

Najem i dzierżawa przeznaczone jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć  w  Związku Komunalnym Gmin „KM” w Olkuszu stosowny wniosek. Więcej informacji pod numerem tel. +48326413914.