Policjanci z Olkusza przeprowadzili ćwiczenia taktyczno-bojowe w Imbramowicach
Pod koniec czerwca na terenie Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, które miały na celu doskonalenie współpracy wielu służb ratowniczych. W symulacji pożaru kompleksu kościelno-klasztornego wzięli udział strażacy, policjanci oraz ratownicy z psami specjalizującymi się w poszukiwaniach terenowych.

Symulacja pożaru – kluczowy test współpracy służb

W ćwiczeniach, które miały miejsce w ostatnich dniach czerwca, zaangażowano liczne jednostki ratownicze. Punktualnie o godzinie 9:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu wpłynęła informacja o pożarze klasztoru w Imbramowicach. Symulacja zakładała, że dwie osoby nie zdołały ewakuować się z płonącego obiektu, a trzecia osoba, w przypływie paniki, oddaliła się w nieznanym kierunku.

W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, Małopolskiej Brygady Odwodowej – Kompania Olkusz – Pluton II, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olkuszu oraz Wolbromiu, Powiatowego Plutonu Zaopatrzenia Wodnego w Olkuszu, a także Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu olkuskiego. W akcji uczestniczyli również przedstawiciele Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego gminy Trzyciąż, na czele z wójtem Romanem Żelaznym, oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu.

Ratownicy z psami na tropie zagubionych

Szczególnie ważnym elementem ćwiczeń było zaangażowanie zespołu ratowników wraz z psami ratowniczymi z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie, którymi dowodziła Karina Wilk. Ich zadaniem było odnalezienie osoby, która oddaliła się z miejsca zbiórki podczas ewakuacji. Dzięki współpracy różnych służb oraz specjalistycznemu sprzętowi, symulacja zakończyła się sukcesem.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono również możliwości taktyczno-techniczne z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Etapy prowadzonych działań pokazały, że służby ratownicze potrafią szybko i skutecznie reagować w sytuacjach kryzysowych, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podsumowanie ćwiczeń i wnioski na przyszłość

Cała akcja, choć była jedynie symulacją, miała na celu przygotowanie służb na ewentualne prawdziwe zagrożenia. Ćwiczenia takie jak te są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na doskonalenie procedur oraz współpracy między różnymi jednostkami ratowniczymi. Właściwe zachowanie w przypadku pożaru lub innego incydentu kryzysowego może zapobiec poważnym skutkom i uratować życie wielu osób.

Zdjęcia z ćwiczeń można znaleźć na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Fotografie zostały wykonane przez mł. bryg. Tomasza Muchę z OSP Chrząstowice.


Policja Olkusz