Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

 27 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się gala wręczenia nagród dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”. Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, wręczył statuetki i dyplomy laureatom IX edycji nagrody Szlachetnych Serc.

Gości przywitali Dyrektor MOK Beata Soboń i Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, który pogratulował laureatom i wyraził wdzięczność i uznanie za ich szlachetną, bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności.

DSCF0042 2DSCF0056 1

Nagrody Cords Nobilis przyznawane są w celu docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz dobra innych osób. W tym roku nagrody przyznano w pięciu kategoriach: organizacja, filantrop, wolontariusz, nauczyciel i osoba. Wręczenia statuetek dokonał burmistrz Roman Piaśnik, a laudacje odczytał Sekretarz Kapituły Nagrody Jacek Imielski.

Laureatem w kategorii Organizacja zostało Stowarzyszenie Klub Sportowy Flika w Olkuszu prowadzące od czterech lat ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą na Osiedlu Słowiki, gdzie prowadzi również Osiedlowy Klub KUBUŚ. Stowarzyszenie organizuje także liczne akcje charytatywne. Nagrodę odebrała Maria Beszterdo, Prezes.

W kategorii Filantrop laureatem został Jan Niemczyk, a wyróżnienie otrzymał Stanisław Chłosta. Jan Niemczyk, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego OSMA Spółka z o.o. od wielu lat wspiera liczne olkuskie organizacje, pomaga w realizacji wielu imprez środowiskowych, był współzałożycielem Ludowego klubu Sportowego SPÓJNIA, jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Dobroczynnego Res Sacra Miser i Wiceprezesem Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”.

Stanisław Chłosta jest właścicielem firmy Kurier Team 2000 Transport-Spedycja. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Res Sacra Miser, nieodpłatnie transportując żywność z Banku Żywności w Krakowie, wspiera działalność różnych organizacji, szkół i osób fizycznych. Jak sam mówi, pomoc innym wynika z potrzeby jego serca.

Laureatką nagrody w kategorii Nauczyciel została Marida Zoń, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu i nauczyciel języka polskiego tamże. Dla utalentowanych artystycznie uczniów założyła Klub Artystycznych Wcieleń „Kastalia”, zachęca uczniów do działalności wolontariackiej, zabiega o wysoki poziom ich kształcenia i rozwoju.

W kategorii Wolontariusz nagrodę przyznano Monice Szromnik, uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu. Monika niezwykle aktywnie działa jako wolontariuszka, od lat organizuje, inicjuje i wspiera dziesiątki przedsięwzięć charytatywnych. Ta niezwykła młoda osoba kieruje się w życiu dewizą „Nie zrażaj się niepowodzeniem! Po prostu miej odwagę uczynić świat lepszym”. Otuchą napełnia myśl, ile jeszcze dobra uczyni dla innych, ilu ludzi zmobilizuje do szlachetnego działania.

DSCF0095 1DSCF0082 1

W kategorii Osoba laureatem został Ryszard Kowal. Jest społecznym opiekunem Starego Cmentarza, ale przede wszystkim wieloletnim harcerzem, człowiekiem od lat działającym na rzecz upowszechniania kultury, popularyzowania historii i ochrony zabytków. W czasie II wojny światowej był łącznikiem w oddziale partyzanckim Gerarda Woźnicy „Hardego”, po wojnie włączył się bardzo aktywnie w działalność ruchu harcerskiego. Wychował wiele pokoleń olkuszan w ruchu skautingowym. Wspomaga działanie organizacji kombatanckich, organizację uroczystości patriotycznych, co roku organizuje obchody wybuchu powstania warszawskiego na Starym Cmentarzu.

Któż nie zna druha Kowala? Codziennie spaceruje z pieskiem po Osiedlu Skalska. Zawsze dostępny, zawsze życzliwy i skłonny do rozmowy. Wszyscy laureaci otrzymali duże brawa, ale najdłuższe i najserdeczniejsze właśnie on, nasz olkuski harcmistrz.

DSCF0110 1DSCF0046 1

DSCF0114

Galę uświetnił piękny koncert kwartetu smyczkowego Con Affetto. Po uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek, przy którym mogli podzielić się wrażeniami z tego niezwykłego, jedynego w roku wieczoru.  

DSCF0125