Akcja „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” i konkurs plastyczny  "Stok nie jest dla bałwanów"

12 stycznia 2018 roku ruszyła akcja informacyjno-edukacyjna „kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Akcja została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Przedsięwzięcie jest kontynuacją ubiegłorocznych działań pn. "Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W ramach przedsięwzięcia do uczestników aktywnego zimowego wypoczynku (zarówno dorosłych jak i dzieci) trafią opracowane kieszonkowe informatory, w których znajduje się m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), numery telefonów alarmowych oraz stopnie zagrożenia lawinowego.

Elementem projektu jest również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży , skierowany na zilustrowanie Dekalogu FIS. Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Policji, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski oraz Fundację PZU pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2018 r., na adres Komendy Głównej Policji, pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w roku 2002 bądź później. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU.

Na potrzeby akcji została utworzona strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, na której dostępny jest m.in. regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, harmonogram działań realizowanych w ramach akcji, relacje z przebiegu projektu oraz inne informacje, które mogą być przydatne do bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w górach i na stokach narciarskich.

Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS):

1. POSZANOWANIE DLA INNYCH OSÓB
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ I SPOSOBEM JAZDY
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności oraz rodzaju, stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. WYBÓR TORU JAZDY
Narciarz jadący powyżej musi ustalić taki tor jazdy aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu poniżej.

4. WYPRZEDZANIE
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz wyłącznie w takiej odległości, która nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzającego.

5. RUSZANIE Z MIEJSCA I PORUSZANIE SIĘ W GÓRĘ STOKU
Narciarz lub snowboarder korzystający z oznakowanej drogi zjazdu przy dołączeniu się do ruchu lub podejściu w górę stoku, musi spojrzeć w górę i w dół, aby upewnić się, że może to uczynić bez spowodowania zagrożenia dla siebie i innych.

6. ZATRZYMANIE NA TRASIE
Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności.

7. PODCHODZENIE I SCHODZENIE
Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. PRZESTRZEGANIE ZNAKÓW NARCIARSKICH
Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. ZACHOWANIE SIĘ W RAZIE WYPADKU
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu powinien udzielić pomocy poszkodowanemu.

10. OBOWIĄZEK UJAWNIENIA TOŻSAMOŚCI
Każdy narciarz, snowboarder, obojętnie czy jest sprawcą wypadku, poszkodowanym czy świadkiem, musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.