Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Nie bądźmy obojętni!

Jak co roku, w listopadzie policjanci rozpoczynają działania prewencyjne pod kryptonimem „Zima". Celem akcji jest przeciwdziałanie zagrożeniom na jakie mogą być narażone osoby bezdomne, samotne i bezradne w okresie niskich temperatur.

Jesienne chłody i zbliżająca się pora zimowa to okres, w którym policjanci szczególną uwagę poświęcają osobom bezdomnym i samotnie zamieszkującym. W tym czasie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz komisariatów w Wolbromiu, Bukownie i Kluczach będą sprawdzać sytuację osób samotnie zamieszkujących, aby zapewnić takim osobom pomoc i wsparcie. Działania prewencyjne koncentrować się będą także na kontrolowaniu miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. W przypadku ujawnienia osób bezdomnych w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu, policjanci będą ułatwiali im dotarcie do miejsc, w których otrzymają niezbędną pomoc. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to one są najbardziej narażone na zamarznięcie.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców powiatu olkuskiego o zainteresowanie się losem sąsiadów, bądź innych osób, które są niepełnosprawne, samotne lub w podeszłym wieku i wymagają pomocy. Jeśli nie będziecie Państwo mogli im pomóc osobiście, poinformujcie o nich ośrodek pomocy społecznej lub policję.

Prosimy o informowanie policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, przebywającej w altanie ogrodowej, pustostanie, która mogłaby być narażona na wychłodzenie. Informacje należy przekazywać na bezpłatny numer telefonu alarmowego 997.

Nie bądźmy obojętni, pomóżmy tym, którzy tej pomocy potrzebują.