Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu oraz w Komisariatach Policji w Kluczach, Bukownie i Wolbromiu dyżury w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będą pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Ponadto porady prawnej udzielać będą dzielnicowi, którzy dysponują służbowymi telefonami komórkowymi (dyżury od godz. 7.00-15.00).

Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pełnić będą również pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia 15c.