Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ryszarda Ryzy

radnego Rady Miejskiej w Olkuszu VII kadencji,

społecznika, któremu na sercu leżało dobro mieszkańców Olkusza

i oddanego przyjaciela.

Rodzinie i wszystkim bliskim, których poruszyła śmierć śp. Ryszarda Ryzy

składamy szczere wyrazy współczucia.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkusz

ŚP. Ryszard Ryza