Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Małgorzaty Węgrzyn

wieloletniej Wójt Gminy Klucze,
przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Małgorzata Węgrzyn