Informujemy o rekrutacji do projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan, a zastosowane w nim rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach.
W tym celu powstało w Małopolsce Centrum Teleopieki czynne 24 godziny 7 dni w tygodniu, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, dzięki którym będą mogły w szybki sposób skontaktować się z Centrum Teleopieki. Informacje o projekcie oraz zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.malopolska.pl/teleaniol.