Młodszy inspektor Piotr Morajko objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

3 grudnia 2018 roku w auli komendy odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu przez młodszego inspektora Piotra Morajko. W uroczystości udział wzięli: nadinspektor dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, podinspektor Ryszard Sołkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Starosta olkuski, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele instytucji, z którymi olkuska policja współpracuje na co dzień, a także kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie przez dowódcę uroczystości komisarza Marka Kalarusa. Następnie wprowadzono sztandar komendy. Dotychczas pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszy inspektor Piotr Morajko, rozkazem nadinspektora dr Krzysztofa Pobuty objął stanowisko szefa olkuskiej policji. Podczas swojego przemówienia, komendant Piotr Morajko podziękował generałowi garnizonu małopolskiego za zaufanie: „Dziękuję za zaufanie jakim obdarował Pan moją osobę…. Bycie Komendantem to honor, wyzwanie i odpowiedzialność za policjantki i policjantów, za pracowników cywilnych, za swoje decyzje, ale największa odpowiedzialność, za bezpieczeństwo mieszkaniowców powiatu olkuskiego”.

Komendant Powiatowy Policji skierował również podziękowania dla wszystkich zgromadzonych gości, którzy wzięli udział w tej uroczystości „Państwa obecność stanowi wyraz szacunku i współpracy z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu olkuskiego”. Na zakończenie ceremonii głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali komendantowi awansu.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.