Na podstawie art.10 § 1 ustawt z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 t.j.) informuję, że w toczącym się przed Starostą Olkuskim postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1474 t.j.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym położoną w Bolesławiu stanowiącą działkę nr 226/17 o pow. 0,0165 ha, przeznaczoną pod realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi przy lesie w Bolesławiu - boczna od ulicy Kluczewskiej - odcinek ok. 0,4 km", przejętej przez Gminę Olkusz na podstawie decyzji nr 745/2018 z dnia 26.09.2018r. znak SAB.6740.4.70.2018, zmienionej postanowieniem Starosty Olkuskiego z dnia 17.10.2018r. nr SAB.6740.4.70.2018, został zgromadzony materiał dowodowy do wydania decyzji o odszkodowaniu. Pełna treść zawiadomienia w załączniku.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.