Podsumowanie profilaktycznej pracy za rok 2018

Działania profilaktyczne policjantów należą do ich priorytetowych zadań. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu, a w szczególności dzieci i młodzieży, to bardzo ważny element, na który policjanci zwracają szczególną uwagę. Profilaktyka jest jednym z ich priorytetów. Mundurowi rok rocznie prowadzą liczne spotkania prewencyjno-edukacyjne w przedszkolach, szkołach czy uniwersytetach. Teraz przyszedł czas podsumowania prewencyjnej pracy funkcjonariuszy zajmujących się prewencją kryminalną i dzielnicowych.

Rok 2018 to czas intensywnej pracy profilaktyczno-edukacyjnej. Policjanci zespołu ds. nieletnich oraz dzielnicowi z komendy i komisariatów w Bukownie, Kluczach i Wolbromiu przeprowadzili ponad 310 spotkań profilaktycznych z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, średnich, rodzicami czy z seniorami. Były to różne przedsięwzięcia: festyny, pogadanki, prelekcje dotyczące bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, cyberzagrożeń, przemocy i agresji, uzależnień, a także dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.

Działania te realizowane były w ramach różnych projektów i akcji m.in. „Bezpieczna Droga do szkoły”, „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, „Policja bliżej dzieci i młodzieży” jak również „Dzielnicowy bliżej nas”. Część tych spotkań odbywała się w komendzie, gdzie w ramach promocji zawodu policjanta, młodzież mogła zapoznać się ze specyfiką pracy tutejszej komendy. Podczas takich wizyt goście „zwiedzali” budynek Policji, poznawali przeznaczenie różnych pomieszczeń policyjnych, strzelnicę, „niebieski pokój”, stanowisko dowodzenia, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokój okazań. Działania profilaktyczne policjantów skierowane były również do rodziców uczniów. Spotkania te miały przede wszystkim formę apelu i instruktażu.