Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Powszechnie wiadomo, iż pracownicy opieki społecznej w Polsce nie są darzeni wielkim zaufaniem ze strony Polaków. W powszechnej opinii pracownik socjalny źle i niestarannie sprawuje swoje obowiązki. Generalnie „nic nie robi”. Jak w rzeczywistości wygląda praca pracownika socjalnego? Czy łatwo jest pracować w tym zawodzie? I jakie cechy charakteru pomagają w tej pracy?

Praca socjalna Szczecin to niełatwy zawód. Na co dzień pracownicy socjalni mają do czynienia z dużą ilością nieszczęść. Problemy osób objętych opieka socjalną nie są łatwe do rozwiązania. Ta praca jest pracą dla ludzi i z ludźmi, a to wcale nie ułatwia wykonywania obowiązków. Pracownicy socjalni powinni mieć odpowiednie umiejętności, by dać siebie rade w tej pracy. Muszą w sposób właściwy rozpoznawać problemy ludzi, którymi opiekują się i twardo stąpać po ziemi, bez okazywania emocji.

Kim jest dobry pracownik opieki społecznej?

Na to trudne pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Ilu pracowników opieki społecznej tyle będzie odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od doświadczenia i sposobu postrzegania tego zawodu przez konkretną osobę.

Postaramy się jednak nakreślić idealna sylwetkę doskonałego pracownika socjalnego. Idealny pracownik socjalny musi posiadać przede wszystkim kilka bardzo ważnych cech charakteru. Po pierwsze, musi być osobą bardzo silną i stanowczą, a poza tym bardzo asertywną bez względu na sytuację w jakiej się znalazł. Ponadto trzeba być osobą wrażliwą z dużą intuicją w działaniu. Takich cech nabywa się z czasem i każdym rokiem pracy w opiece społecznej. Bez wątpienia dobry pracownik socjalny to osoba o wielu cechach charakteru. Duże znaczenie ma także właściwe wykształcenie oraz wiedza w obszarze psychologii. Idealny pracownik socjalny, oprócz znajomości przepisów, musi umieć dobrze je stosować w odniesieniu do swoich podopiecznych.

Idealny pracownik socjalny musi umiejętnie łączyć wrażliwość na ludzką krzywdę z umiejętnością dobrego kierowania ludźmi

Praca socjalna to bardzo nietypowy rodzaj pracy. Ten zawód to ciągła praca z emocjami i osobami dysfunkcyjnymi. Często podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej są osoby i ich rodziny, które żyją na marginesie społeczeństwa. Opieka społeczna jest zmuszona umiejętnie dostosowywać swój sposób pracy do typu problemów swoich podopiecznych. Pracownik socjalny musi mieć intuicję, aby dobrze pomóc swoim podopiecznym. Do tego, pracując z emocjami, musi być osobą bardzo opanowaną.

Dlaczego w Polsce nie lubimy pracowników opieki społecznej?

Opieka społeczna nie jest w Polsce pracą docenianą i dobrze opłacaną. Z pewnością ma na to wpływ bardzo wiele czynników, w tym opisywane przez gazety, radio oraz telewizję, przypadki zaniedbań, jakich dopuszczali się wobec podopiecznych pracownicy opieki społecznej. Opisane przypadki niedopełnienia obowiązków na długo zapadają ludziom w pamięć. Niestety polska opieka społeczna cierpi na problem nazywany „brakami kadrowymi”. Zwyczajnie pracowników socjalnych jest zbyt mało, aby mogli oni dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy. Tak mała liczba pracowników socjalnych wiąże się z tym, że praca w opiece społecznej nie jest pracą dobrze płatną. Poza tym ilość przydzielanych obowiązków na jednego pracownika socjalnego jest bardzo duża. W połączeniu z niską popłaca ten zawód nie jest zawodem atrakcyjnym i kojarzonym z satysfakcją zawodową.