Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Akcja „Znicz”

Tegoroczna akcja „Znicz” rozpoczęła się dzisiaj, 31 października i potrwa do 3 listopada br. Przez 4 dni, na drogach, w pobliżu cmentarzy pojawi się większa niż zwykle liczba policjantów, którzy przede wszystkim udzielać będą pomocy podróżnym w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich. Ponadto policjanci będą kontrolować parkingi przy cmentarzach oraz same cmentarze, aby przeciwdziałać kradzieżom wieńców i stroików z grobów.

Jak w roku ubiegłym na drogach dojazdowych do cmentarza w Olkuszu zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Kierowcy muszą zwracać uwagę na znaki drogowe, albowiem dojazd do olkuskiego cmentarza będzie możliwy z drogi krajowej nr 94 ulicą Kruszcową. Powrót z kolei odbywać się będzie ulicą Powstańców Śląskich.

Olkuska policja apeluje, aby w tych dniach w miarę możliwości korzystać ze środków komunikacji miejskiej. Jeżeli wybieramy się na groby samochodem, pamiętajmy, aby parkować zgodnie z przepisami. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe, które mogą informować o zmianie organizacji ruchu. W przypadku „ręcznego” kierowania ruchem przez policjantów, pamiętajmy o obowiązku stosowania się do ich poleceń. Szczególną uwagę zwrócić należy na pieszych. W trosce o swoje bezpieczeństwo, piesi, powinni poruszać się chodnikiem lub poboczem drogi. Warto wieczorem – w terenie zabudowanym - mieć przy sobie odblask lub latarkę. Nie zostawiajmy w samochodzie wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu. Mogę one stać się łatwym łupem złodziei.