Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 78 lat zmarł Andrzej Kallista – burmistrz Miasta i Gminy Olkusz w latach 2002-2006.

Łącząc się w bólu i żałobie, składamy w imieniu własnym oraz całego olkuskiego samorządu wyrazy szczerego, głębokiego współczucia dla całej, pogrążonej w żalu rodziny.

Jan Kucharzyk

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Andrzej Kallista był burmistrzem Olkusza w latach 2002 – 2006, a przede wszystkim znanym i cenionym lekarzem, oddanym lokalnej społeczności. Przez wiele lat był związany z olkuską służbą zdrowia. Od 1977 roku pracował jako lekarz-internista. W latach 1999 - 2002 był dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu. W latach 1998 – 2002 sprawował mandat radnego olkuskiej Rady Miejskiej. W 2002 roku został burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz. Podczas jego kadencji udało się m.in. zaadaptować na mieszkania budynek nieczynnego hotelu „Olkusz” oraz budynek przejęty od OFNE, a także dokończyć modernizację Centrum Kultury. Po zakończeniu pracy w samorządzie kontynuował praktykę lekarską. Doktor Andrzej Kallista był absolwentem olkuskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego, następnie ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach.

Pogrzeb śp. Andrzeja Kallisty odbędzie się w piątek 9 października o godzinie 14:00 w Domu Przedpogrzebowym w Olkuszu.

ŚP. Andrzej Kallista