Podczas obrad XXV sesji w dniu 24.03.2021r. Rada Powiatu w Olkuszu podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXV/217/2021 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych na realizację zadań w 2021 roku.
2. Uchwała nr XXV/218/2021 w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.