Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Czym jest odzież robocza (ochronna)?

Odzież ochronna, często jest również potocznie nazywana odzieżą roboczą, choć nie jest to dokładnie to samo. Odzież ochronna jest to strój mający zapewniać komfort i bezpieczeństwo pracy użytkownika. Ubiór roboczy natomiast może stanowić jedynie funkcję zapewnienia komfortu w przypadku zawodów, w których nie występuje żadne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa pracownika, a jedynie np. zabrudzenie. Istnieje bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju ubiorów ochronnych, dostosowanych do konkretnych wymagań wykonywanej pracy.

Odzież ochronna, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu ochronę użytkownika przed czynnikami niebezpiecznymi czy szkodliwymi, bądź urazami fizycznymi (w przypadku pracy fizycznej). Mnogość przeróżnych typów odzieży ochronnej sprawia, że możemy wyróżnić kilka niezależnych od siebie podziałów:

  • rodzaje odzieży i dziedziny, w których jest ona wykorzystywana;
  • konkretne właściwości ochronne, jakimi się wyróżnia;
  • poszczególne elementy ubioru wynikające z konieczności zabezpieczenia konkretnej części ciała.

Dziedziny zastosowań odzieży ochronnej

Odzież robocza jest przez nas spotykana w warunkach codziennych, właściwie na każdym kroku. Dzisiejsza rozwinięta świadomość, oraz regulacje prawne w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wymuszają stosowanie właściwych dla danego zawodu środków ochrony, jakimi jest między innymi odzież ochronna. Już od najmłodszych lat w sposób intuicyjny odróżniamy ubiór ochronny np. strażaka od tego, który będzie nosić lekarz.

Dobór odpowiedniego odzienia zależy od czynników szkodliwych występujących na konkretnym stanowisku - przykładowo, laborant będzie potrzebował stroju odpornego na działanie odczynników chemicznych, z jakimi ma kontakt; policjant natomiast będzie potrzebował ubioru zabezpieczającego przed fizycznymi urazami, jednocześnie zapewniającego swobodę ruchów.

Odzież robocza dostępna jest na stronie https://www.bhpnawigator.com.pl/ - sprawdź dostępny asortyment.

Właściwości ochronne i elementy odzieży

Dobór właściwej odzieży ochronnej musi odbywać się przede wszystkim na podstawie właściwości ochronnych, jakimi się ona charakteryzuje. Na rynku występują ubiory o przeróżnych formach zabezpieczania - od wodoodpornych, aż po żaroodporne i inne. Przykładami wymaganej na danym stanowisku roboczym odzieży ochronnej (ze względu na właściwości) są np. kurtki mrozoodporne dla osób pracujących w magazynach chłodniczych; bądź stroje olejoodporne w przypadku mechaników samochodowych. Ważne jest również dobranie odpowiednich elementów takiej odzieży, w celu zabezpieczenia najbardziej narażonych części ciała użytkownika. Bardzo obrazowym przykładem są tutaj gogle, stosowane w celu ochrony wzroku spawaczy, które nie będą natomiast niezbędne w pracy rolnika. Na rynku istnieją różnorodne elementy odzieży ochronnej, takie jak gogle, rękawice, fartuchy czy nawet kaski i hełmy - co powoduje możliwość zabezpieczenia zdrowia pracownika w każdy sposób, w jaki wymaga tego jego zawód.

Czym więc jest odzież robocza?

Potocznie odzieżą roboczą nazywa się również odzież ochronną, nie są to jednak pojęcia równoznaczne. Odzieżą roboczą, w ścisłym tego słowa znaczeniu będą np. identyczne koszulki dla pracowników biura turystycznego. Nie mają one na celu w żaden sposób zabezpieczenia zdrowia pracownika, gdyż nie istnieje wyraźne jego zagrożenie. Taka odzież robocza jest zazwyczaj stosowana z innych względów: estetycznych, bądź w celu wzbudzenia poczucia wspólnoty pomiędzy pracownikami - nie musi ona wykazywać szczególnych właściwości ochronnych (choć, oczywiście, może).