Kwalifikacja wojskowa, której celem było ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, trwała w tym roku aż 32 dni ze względu na połączenie dwóch roczników: 2001 i 2002.
Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło ostatecznie 810 młodych mężczyzn i kobiet, w tym:
  • z rocznika podstawowego (2002) - 444 mężczyzn
  • z rocznika 2001 - 335 mężczyzn
  • z roczników starszych - 8 mężczyzn
  • 23 kobiety.
Przebadane osoby (kobiety i mężczyźni) otrzymały:
  • kategorię A - 749 osoby
  • kategorię B - 5 osób
  • kategorię D - 36 osób
  • kategorię E - 20 osób.
Wczoraj, w siedzibie PKL, kwalifikację podsumowali Komendant WKU ppłk Piotr Waręcki, mjr Dariusz Kundera, Starosta Bogumił Sobczyk i Wicestarosta Paulina Polak.
Szczególne podziękowania, na ręce Przewodniczącej lek. med Grażyny Żak-Pietras, składamy wszystkim osobom powołanym przez Wojewodę Małopolskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.