We wtorek (26.09. br.) policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu spotkały się uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Olkuszu, by edukować słuchaczy na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Wizyty policjantek miały przede wszystkim formę apelu i instruktażu.

Na spotkaniu z młodzieżą policjantki wyjaśnilły czym jest czyn karalny i demoralizacja oraz jakie środki wychowawcze i poprawcze może  zastosować sąd  wobec osoby nieletniej. Mundurowe opisywały zachowania  dzieci i młodzieży, które nie są  akceptowane społecznie. Szczególną uwagę zwracały na sytuacje, które mogą doprowadzić młodzież do konfliktu z prawem. Swoją wiedzę opierały na doświadczeniu zawodowym i przykładach konkretnych spraw. Mundurowe skupiły się również na przemocy rówieśniczej, po krótce omówiły różne przypadki związane z cyberzagrożeniami. Policjantki  podkreśliły, że często w szkołach odbywają takie spotkania a ich głównym celem jest edukacja uczniów nt. różnych zagrożeń, sposobów ich unikania, a także odpowiedzialności prawnej za niewłaściwe zachowania.