Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

19 marca, jak co roku wiosną, odbył się w MDK konkurs Eko-Plast zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Konkurs oprócz rozwijania aktywności plastycznej ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i problemy środowiska oraz propagowanie działań proekologicznych. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. Nad jego przebiegiem czuwają instruktorzy MOK.

Zebranych w imieniu Dyrektor MOK Beaty Soboń powitał Michał Mączka, Kierownik Działu Artystycznego.

IMG 0643

Konkurs prowadziła instruktor MOK Wioletta Sarota-Stach - artysta plastyk, przy wsparciu instruktor Beaty Nowak.

IMG 0674

Wioletta Sarota-Stach wyjaśniła zasady konkursu oraz przybliżyła dzieciom i młodzieży z roku na rok dotkliwszy problem smogu i konieczność podjęcia działań, które pomogą oczyścić powietrze.

IMG 0732

Na konkurs zgłoszono 75 osób z 17 placówek. Uczniowie otrzymali materiały plastyczne, a dla pokrzepienia sił poczęstunek.

IMG 0764

Pracowali w dwóch turach, stosując technikę pasteli.

IMG 0769

W pierwszej turze, w godzinach od 9.00 do 11.00 klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych. Temat pracy: Magia czystego powietrza-fruwając z owadami. Udział wzięło 47 uczniów.

IMG 0772

W drugiej turze od 12.30 do 14.30 rysowali uczniowie klasy VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół średnich. Temat pracy: Magia czystego powietrza-kwiat. Pracowało 28 osób.

Powstały wspaniałe, barwne prace, które oceni jury.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mok.olkusz.pl, a wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas uroczystej gali 22 kwietnia 2018 r., która odbędzie się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.