Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

„Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”

Części składowe projektu:

7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - boisko wielofunkcyjne

7.2 Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna

7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych.

13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu

  1. Srebrny szlak gwarków olkuskich

Wartość projektu: 1 298 849,53 zł

Kwota dofinansowania: 974 137,12 zł

Przedmiotem projektu jest:

- montaż zewnętrznej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych o wysokości 6,60 m. wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu,

- budowa szlaku składającego się z 18 figur gwarków olkuskich z brązu (przedstawiających łącznie 19 postaci) posadowionych na chodnikach w miejscach ważnych z punktu widzenia historii górnictwa srebra w Olkuszu.

- budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 968,0 m²,, boiska do gier i zabaw o pow. 140,0 m² oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.

Działania skierowane będą na ograniczenie, i niwelowanie przyczyn zidentyfikowanych na tym obszarze zjawisk kryzysowych. Wykonanie inwestycji skutkowało będzie kompleksowym skoordynowanym procesem przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Pozwoli wyjść naprzeciw potrzebom społecznym, zwiększyć efektywne wykorzystanie przestrzeni, liczbę wydarzeń integrujących mieszkańców i dostosować je do potrzeb. Wpłynie na wzrost jakości procentowej nauczania, wychowania oraz zainteresowania historią i tradycją regionu (srebrny szlak gwarków), sportem, zdrowym trybem życia, procesem integracji międzypokoleniowej (zagospodarowanie terenu wokół SP Nr1 i organizacja pikników rodzinnych, spartakiad, świąt okolicznościowych). Zwiększy się efektywne wykonywanie prowadzonych zajęć, rozszerzona zostanie również oferta rehabilitacyjna - realizacja inwestycji przyczyni się do przyjęcia nowych uczestników (WTZ),a tym samym zmniejszenia wykluczenia społ. Pozwoli na bezpieczne, funkcjonalne spędzanie czasu oraz poszerzenie oferty tych

Miejsc (wydarzenia tematycznie związane z miejscem - projekty integracyjne realizowane przez Stowarzysz Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”).

Realizacja inwestycji będzie utrwalać nawyki kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcać większą grupę odbiorców do aktywnego włączania się w społeczną działalność, prowadzoną w oparciu o infrastrukturę powstałą w jego wyniku. Otworzy możliwość szerszego włączenia społecznego dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami, ich integrację i rehabilitację społeczną i zawodową. W odpowiedzi na

zapotrzebowanie w centrum Olkusza powstanie unikalna w skali regionu oferta, która wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych – atrakcyjne miejsce spędzania wolnego w skali całej gminy. Poprawi się estetyka przestrzeni publicznej, jednocześnie zostanie zachowana tożsamość miejsc, wykorzystane i wzmocnione zostaną ich potencjały. Poprawi się dostępność przestrzeni jak i efektywne jej zagospodarowanie. Rozwiązania zawarte w projekcie umożliwią poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych – wszystkie elementy zaplanowano tak, by zniwelować bariery w dostępności. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców oraz funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej- poprzez zastosowanie oświetlenia, uporządkowanie przestrzeni zimniejszy się liczba przestępstw. Zatrudniony w godzinach popołudniowych animator, którego zadaniem będzie zagospodarowanie czasu dla młodzieży wpłynie również na zwiększenie poczucia poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci oraz ich rodziców.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.