Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu MY i WY to (mi)MY został zaakceptowany w pierwszym etapie naboru, uzyskawszy wysoką punktację w programie Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt przewiduje integrację i nawiązanie twórczej współpracy w grupie międzypokoleniowej.

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach psychologicznych, arteterapeutycznych, fotograficznych, teatralnych i muzycznych.

Finałem Projektu będzie interaktywny spektakl pantomimy.

Dofinansowanie uzyskał również projekt „Olkuscy seniorzy na rzecz niepodległości” zgłoszony przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu w Otwartym Konkursie Ofert na Realizację w 2018 Zadań Publicznych Województwa Małopolskiego w Zakresie Wspierania Funkcjonowania Społecznego oraz Przeciwdziałania Wykluczeniu Osób Starszych ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.