Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie, w ramach usuwania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej, realizowane są następujące zadania:

 • „Remont drogi powiatowej nr 1099K Rodaki – Chechło w m. Rodaki i Chechło w km od 0+000 do 0+415 i od 2+450 do 2+600”
  • Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
 • „Remont drogi powiatowej nr 1153K Zasępiec – Budzyń – Gołcza w m. Zasępiec i Budzyń w km od 0+000 do 0+815 i od 3+187 do 4+090”
  • Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
 • „Remont drogi powiatowej nr 1104K Pilica – Kwaśniów do drogi nr 791 w m. Kwaśniów Górny w km od 1+500 do 1+800 i od 2+600 do 4+018”
  • Planowany termin zakończenia: 16-07-2019r.
 • „Remont drogi powiatowej nr 1150K Gołaczewy – Sucha – Wysocice w m. Chełm, Sucha i Glanów w km od 2+225 do 2+808, od 6+590 do 7+090 i od 9+255 do 9+655”
  • Planowany termin zakończenia: 13-08-2019r.
 • „Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Żurada w km od 0+000 do 1+480”
  • Planowany termin zakończenia: 13-08-2019r.

W związku z powyższym mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych, związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. Liczymy na wyrozumiałość kierowców oraz mieszkańców, jak również prosimy o ostrożną jazdę.