Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ:
  

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 05.08.2020 r. Uchwałą Nr 312/34/VI/2020 dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”
 
 Powyższy program  w 2020 roku realizować będą:
  1. Centrum Medyczne PROMED Sp. z o. o. ul. Laskowska 4 A, 32-329 Bolesław
  2. SP ZOZ w Trzyciążu, ul. Zdrowa 6, 32 – 353 Trzyciąż
  3. NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o. ul. Zawierciańska 14, 32-310 Klucze
  4. Eskulap Sp. z o. o. ul. K. K. Wielkiego 110, 32-300 Olkusz
  5. Miejsko - Gminne Centrum Medyczne WOL- MED. Sp. z o. o. ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom
     

13 lipca 2020r.

OGŁOSZENIE 
KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORÓW PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ:
Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "PROGRAM ZDROWOTNY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W MAŁOPOLSCE". Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów, który wykona szczepienia z uwzględnieniem rekomendacji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z epidemią koronawirusa SARS - CoV-2 na terenie Polski dziewcząt, u których rozpoczęto szczepienie w 2019 r. ale nie otrzymały one wszystkich wymaganych dawek i wymagają zakończenia cyklu szczepień w 2020 r.

Łączny koszt realizacji programu nie przekroczy kwoty 12 450 zł

Szczegóły w załączonych poniżej plikach.