Gmina Olkusz przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2023-2033 w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Strategia rozwoju gminy to dokument, który jest potrzebny do efektywnego zarządzania gminą i pozyskiwania środków na inwestycje. Strategia rozwoju gminy powinna wskazywać kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Pełni także rolę włączającą społeczność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces konsultacji strategii czy oceny działań podejmowanych przez samorządowców.

Strategia rozwoju gminy traktowana jest jako podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat.

Więcej informacji: Biuletyny Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl)