30 maja 2023 roku odbyła się sesja, w czasie której Rada Miejska w Olkuszu zdecydowała o udzieleniu burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok.

- W lutym 2022 roku wszyscy zostaliśmy zaskoczeni wybuchem wojny na Ukrainie. Trwający do tej pory konflikt zbrojny – oprócz tragedii wielu rodzin oraz mobilizacji społecznej dla obrony ludności i terytorium Ukrainy – spowodował wiele konsekwencji społecznych i gospodarczych, z którymi mierzymy się do dziś – również jako samorząd – podkreślał Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, przed głosowaniem w sprawie absolutorium.

W czasie tzw. sesji absolutoryjnej, w myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiany jest raport o stanie gminy za ubiegły rok. Tak też było tym razem – głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza Romana Piaśnika poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy Olkusz, w której udział wzięli radni Rady Miejskiej w Olkuszu.

- W ubiegłym roku zrealizowaliśmy inwestycje majątkowe o wartości 30 milionów złotych. Duży udział w ich finansowaniu miały programy Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W trybie wieloletnim wykonaliśmy modernizację kompleksu basenowego na Czarnej Górze, czy przystąpiliśmy do - dobiegających już dziś końca - budowy trybun oraz przedszkoli w Osieku i Zedermanie. I tu jednak rosnąca inflacja i zmiany na rynku usług wymusiły na nas waloryzację wynagrodzeń wykonawców, co w konsekwencji skutkowało poniesieniem wyższych niż początkowo planowaliśmy wydatków z własnych środków – uzasadniał burmistrz.

W obu głosowaniach: nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wzięło udział 18 radnych – większość z nich głosowała „za”.

- Wykonaliśmy ciężką pracę w trudnych czasach, dlatego uważam, że głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, podobnie jak w sprawie wotum zaufania, jest wyrazem uznania dla nas wszystkich, a także impulsem do dalszej wytężonej pracy – mówił burmistrz Olkusza po głosowaniu nad absolutorium.