Policjanci z Olkusza uczyli bezpieczeństwa na egzaminie na kartę rowerową w Bydlinie
Policjanci z Olkusza aktywnie wspierają młodych rowerzystów, uczestnicząc w egzaminach na kartę rowerową, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Bydlinie. Dzięki ich zaangażowaniu, dzieci nie tylko zdobędą uprawnienia do jazdy, ale również cenną wiedzę na temat bezpieczeństwa.
  1. Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Bydlinie.
  2. Wykład policjantów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
  3. Praktyczne rady na temat bezpiecznego wypoczynku w wakacje.
  4. Przypomnienie zasad dotyczących karty rowerowej.

W poniedziałek, 10 czerwca, uczniowie Szkoły Podstawowej w Bydlinie mieli okazję przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Wydarzenie to wspierali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, którzy przeprowadzili również wykład na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oraz prewencji przypomnieli młodym uczestnikom o najważniejszych przepisach ruchu drogowego, które obowiązują rowerzystów. Omówili, jak powinno wyglądać obowiązkowe wyposażenie roweru oraz na co należy zwracać uwagę, będąc pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego.

W trakcie spotkania funkcjonariusze podkreślili, że rowerzyści, podobnie jak piesi, są częścią grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oznacza to, że muszą szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Policjanci udzielili uczniom cennych wskazówek, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą, w górach oraz w domu.

Egzamin zakończył się sukcesem – dzieci wykazały się dużą wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w poruszaniu się na rowerze. Dzięki temu niebawem będą mogły odebrać swoje pierwsze dokumenty, które umożliwią im samodzielną jazdę na rowerze po drogach publicznych.

Karta rowerowa to dokument stwierdzający uprawnienie osoby niepełnoletniej do poruszania się rowerem. Wydawana jest za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, a do jej wydania upoważniony jest dyrektor szkoły. Można ją uzyskać po ukończeniu 10. roku życia oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, który przeprowadza przeszkolony nauczyciel.


Na podst. KPP w Olkuszu