URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

oraz URZĄD MIASTA I GMINY W OLKUSZU

ZAPRASZAJĄ

mieszkańców miasta i gminy Olkusz
na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji
z funduszy europejskich

termin dyżuru :

29 listopad 2017 roku (środa)

godz. 8.30-11.00

miejsce:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Rynek 1, sala narad – pok. 101

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.