Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Autogaz Śląsk oferuje wachlarz usług związanych z montażem oraz serwisem samochodowych instalacji gazowych LPG do różnego rodzaju silników.

Autogaz stanowi doskonałą, ekologiczną i ekonomiczną alternatywę dla benzyny i oleju napędowego. Służy do napędzania silników spalinowych i jako paliwo w żaden sposób nie wpływa na obniżenie mocy silnika, który pracuje ciszej, a dzięki czystszemu spalaniu, zwiększa się jego żywotność. Natomiast najbardziej odczuwalną różnicę płynącą ze stosowania autogazu można zauważyć w obniżeniu rachunków za paliwo. 

Zalety LPG

Oszczędność

Ogromna zaleta instalacji gazowych wiąże się głównie z oszczędnością środków finansowych. Zasadniczo im większy dystans przejechany na LPG, tym większe korzyści z tym związane. Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest oczywiście jego cena, która stanowi ok. 50% ceny benzyny bezołowiowej.

W motoryzacji LPG jest stosowany głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, a jego popularność wciąż wzrasta jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie. LPG ze względu na korzystny rachunek ekonomiczny, stosuje się we wszystkich typach zasilania spalinowych silników benzynowych o zapłonie iskrowym, jak również może być również stosowany w silnikach wysokoprężnych.

 

Bezpieczny dla środowiska

LPG ma pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w porównaniu do oleju napędowego, oleju opałowego i paliw stałych. Biorąc pod uwagę sumę emitowanych gazów cieplarnianych LPG jest jednym z najczystszych, dostępnych paliw konwencjonalnych. Pozyskiwany głównie z produkcji gazu ziemnego, jest również nietoksyczny i nie ma wpływu na glebę czy wodę. LPG pomaga również zmniejszyć emisję cząstek stałych PM, które nie tylko zagrażają jakości powietrza, ale również mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Emitowane cząstki PM stanowią niepożądane, szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. Podstawowym ich składnikiem są produkty niepełnego spalania paliwa i oleju smarującego silnik, zawierające głównie cząsteczki sadzy. LPG nie emituje również siarki i nie wydziela sadzy, a jeśli już to w bardzo małych ilościach. LPG jest zdecydowanie bardziej odporny na spalanie niż benzyna, co oczywiście podoba się kierowcom.

LPG jest źródłem energii o niskiej emisji tlenków węgla CO2

Jako paliwo o niskiej emisji tlenków węgla i nieznacznej szkodliwości dla środowiska, LPG jest traktowany jako energia, która może przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Należy dodać, że ślad węglowy LPG jest o 20% niższy niż przy zastosowaniu oleju opałowego i 50% niższy niż przy zastosowaniu węgla.

Autogaz może odegrać znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu. Charakteryzuje się on jednym z najniższych wskaźników emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich paliw dostępnych na rynku. Emisja gazów cieplarnianych przy zastosowaniu LPG jest niższa niż przy zastosowaniu benzyny i oleju.

 

Wydajne źródło energii

LPG jest wysokoenergetycznym źródłem paliwa, o wyższej kaloryczności na jednostkę niż inne, powszechnie stosowane paliwa, w tym węgiel, gaz ziemny, olej napędowy, benzyna, oleje opałowe. Oznacza to, że LPG spala się w wyższej temperaturze, co jest zaletą przekładającą się na jego wyższą wydajność. Jako opłacalne źródło energii, LPG może być do pięciu razy bardziej wydajny niż paliwa tradycyjne, co w rezultacie zmniejsza straty energii i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów naszej planety.

 

Innowacyjne źródło energii

LPG jest naturalnym partnerem dla źródeł energii odnawialnej. Jako jedno z dostępnych, najczystszych paliw konwencjonalnych uzupełnia listę odnawialnych źródeł energii oraz technologii odnawialnych. LPG wpływa także na poprawę wydajności energetycznej, ponieważ umożliwia wytwarzanie energii w zdecentralizowany sposób poprzez małe samodzielne generatory. Ponadto LPG jest używany w rolnictwie do termicznego odwadniania, suszenia plonów, tankowania pojazdów rolniczych oraz jako środek do odstraszania owadów. Będąc przyjaznym dla środowiska źródłem energii, LPG może odegrać ważną rolę w rozwoju rolnictwa, zastępując środki chemiczne stosowane m.in. do dezynfekcji boksów dla zwierząt i zwalczania chwastów.

zalety autogaz LPG Śląsk