Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Dnia 7 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbył się konkurs wiedzy pod hasłem „Gdy wiesz wszystko o wirusie, możesz przeciwstawić mu się”. Współorganizatorami tegorocznej – VII już edycji - byli: Starostwo Powiatowe w Olkuszu i Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Olkuszu. Akcję przeprowadzono w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz wspierania kampanii edukacyjnej „Mam czas rozmawiać”, promującej dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, koordynowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Głównym celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie podejmowanego tematu i możliwości testowania się w kierunku HIV, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz wpływu własnego postępowania na stan swojego zdrowia (w szczególności promowanie asertywnych zachowań w sytuacjach ryzykownych).
Uczestników wraz z opiekunami przywitał Wicestarosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Agata Knapik. Po ich krótkich przemowach młodzież przystąpiła do testu.
W konkursie wzięli udział licznie przybyli uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych z terenu powiatu olkuskiego. Silna grupa 52 osób stanęła w szranki, walcząc o miejsce na podium, o nagrody, ale co ważniejsze, walcząc o tytuł osoby najlepiej znającej się na niełatwej tematyce, jaką jest wiedza o wirusie HIV i chorobie AIDS. Uczniowie wykazali się dużym zasobem informacji, których sprawdzian zaowocował przyznaniem trzech miejsc oraz dwóch wyróżnień.
Podczas, gdy komisja konkursowa obradowała nad wynikami, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej Agata Knapik przedstawiła prezentację na temat profilaktyki zakażeń HIV, zachęcając młodzież do dyskusji.
I miejsce zdobyła Karolina Dyduch ze Szkoły Podstawowej w Suchej, II miejsce przypadło Katarzynie Śliwoń ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Olkuszu, III miejsce zajęła Kamila Zagajewska z Zespołu Szkół w Wolbromiu. Wyróżniono Monikę Kalarus ze Szkoły Podstawowej w Kluczach i Zofię Kalecińską z Publicznej Szkoły Podstawowej w Witeradowie.

Katarzyna Szojda