Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1161), Starosta Olkuski zawiadamia strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek DB Cargo Polska S.A., ul. Wolności 337, 41-800 Zabrze w sprawie wydania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną przez nadanie gruntom wartości użytkowych na powierzchni ogółem 27,3837ha w skład której wchodzą niżej wymienione obiekty Pola I — Wkop 3c, w granicach Miasta Bukowno (obszar górniczy „Szczakowa II”, złoże piasków podsadzkowych „Szczakowa — Pole I”).
Więcej informacji w załączniku.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.