Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

W tym roku przypada 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce. Z tej okazji w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Olkuszu odbyły się okolicznościowe uroczystości.
Przybyli goście mieli okazję poznać ciekawą i interesującą historię Inspekcji Sanitarnej przedstawioną przez Dyrektor lek. med. Agatę Knapik.
W imieniu Zarządu Powiatu i Rady Powiatu życzenia wszystkim byłym i obecnym Pracownikom złożyli: Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk, Wicestarosta Krystyna Kowalewska oraz Wiceprzewodniczący Rady Kamil Wołek.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie Tablicy upamiętniającej wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zapisali się na kartach historii Inspekcji Sanitarnej w powiecie olkuskim.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, Starosta Olkuski, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
Jarosław Foremny oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu Agata Knapik.