Internacjonalizacja małopolskich przedsiębiorstw i rozwój eksportu przy pomocy dotacji unijnych

Polscy przedsiębiorcy po wstąpieniu przez nasz kraj do Unii Europejskiej zyskali wiele możliwości dla rozwoju swojego biznesu. Polski przedsiębiorca, od momentu, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, ma nieograniczone możliwości handlu swoimi produktami oraz usługami na rynkach europejskich.

W konkurowaniu z produktami oraz usługami pochodzącymi z innych krajów Wspólnoty pomagają polskim firmom dotacje na rozwój eksportu. Mają one wspomóc polskiego przedsiębiorcę w eksporcie polskich produktów i usług do innych krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Komu przysługują dotacje na rozwój eksportu na terenie Małopolski?

Dotacje na eksport są dostępne dla przedsiębiorców w województwie małopolskim, prowadzących mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Podstawowym warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej właśnie na terenie województwa małopolskiego.

Jaki rodzaj pomocy jest finansowany poprzez dotacje na internacjonalizację dla przedsiębiorców z Małopolski?

Przedsiębiorcy z Małopolski w ramach ubiegania się o dotacje na rozwój eksportu mogą zgłaszać projekty o różnym charakterze. Podstawowym warunkiem jest to, aby zgłaszany projekt jako główne założenie miał zapisane właśnie dążenie do wdrożenia lub rozwoju eksportu produktów lub usług w przedsiębiorstwie biorącym udział w procesie ubiegania się o dotację. O dotacje eksportowe w Małopolsce mogą ubiegać się projekty o następującym charakterze:

  • Projektu opisującego poszczególne założenia oraz procesu wdrażania nowych modeli biznesowych pozwalających na eksport produktów lub usług z Małopolski na rynki Unii Europejskiej

  • Projektu z opracowaniem planu działalności międzynarodowej dla firm z województwa małopolskiego

  • Planu i działań promocyjnych w charakterze firmy wystawiającej swoje produkty lub usługi podczas targów międzynarodowych dla przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej

  • Planów mających na celu zakupy specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw z terenów województwa małopolskiego

  • Projektów mających na celu przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacji handlowych dla polskich firm

Jak znaleźć firmę, która pomoże nam przejść cały proces ubiegania się o dotację?

Warto poszukać odpowiedniej informacji w Internecie, a także popytać wśród przedsiębiorców, którzy już wcześniej ubiegali się o dotacje z Unii Europejskiej. Przykładem firmy z dużym doświadczeniem jest firma MG Premium z Małopolski, która specjalizuje się wlanie w pośrednictwie w ubieganiu o dotacje unijne.