Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Informujemy o trwającym naborze do projektu „AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ. PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ DLA OSÓB MŁODYCH DO 29 R.Ż., ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO” realizowanego przez Fundację Sustinae. Program dedykowany jest osobom młodym (do 29 r. ż.), które w ciągu ostatnich 2 lat opuścili zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub socjoterapii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dziecka, rodzinę zastępczą oraz do osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej, opuściły zakład pracy chronionej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
Więcej informacji >>TUTAJ<<