Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 21 KWIETNIA 2020, GODZ 12:00
 


Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 4
Liczba pacjentów hospitalizowanych w Nowym Szpitalu w Olkuszu z podejrzeniem COVID-19: 3
Liczba osób objętych izolacją domową: 1
Liczba osób objętych izolacją w Izolatorium (Kraków): 1
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 38
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 121
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”: 6
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 24


Liczba badań przeprowadzonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 191


Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski