Loga

Olkuskie podziemia niebawem będą otwarte dla każdego. Ruszyła już sprzedaż biletów na zwiedzanie ekspozycji „Podziemny Olkusz”. Bilety można zakupić poprzez stronę internetową www.podziemnyolkusz.pl/. W ramach promocji, 22 i 23 maja, czyli w weekend historycznego otwarcia podziemi, usługa przewodnicka jest gratis. Aby zaspokoić oczekiwania zwiedzających, w premierowy weekend została także zwiększona ilość wejść. Podziemia będzie można zwiedzać zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

– Bardzo cię cieszę, że nasze podziemia cieszą się tak wielkim zainteresowaniem. Oznacza to, że decyzja o utworzeniu podziemnej, multimedialnej trasy turystycznej była słuszna, a nasze miasto zyskało nowoczesny obiekt, o dużym znaczeniu dla mieszkańców i turystów. Jestem głęboko przekonany, że wzmocni on rozwój gospodarczy i kulturalny Olkusza, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku naszego miasta poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu i górnictwa. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Podziemia

Dwie ekspozycje multimedialne „Podziemny Olkusz” w nowoczesny sposób pokazują historię Srebrnego Miasta. W zabytkowych piwnicach gotyckiego ratusza można poznać dzieje Olkusza. Piwnice dawnego kwartału królewskiego kryją niezwykłą, interaktywną ekspozycję poświęconą historii górnictwa srebra i ołowiu oraz olkuskiej mennicy. Ekspozycje zostały zrealizowane przez Gminę Olkusz w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, jaki był realizowany w latach 2017 – 2021.

Podziemia

Więcej informacji o ekspozycji na stronie internetowej www.podziemnyolkusz.pl

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fot. Łukasz Dwornik