Policja Olkusz na X Powiatowych Targach Pracy zachęca do wstąpienia w szeregi
W minioną niedzielę, 19 marca, w murach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyło się wydarzenie, które stało się mostem łączącym aspiracje zawodowe mieszkańców z rzeczywistymi ofertami pracy. X Powiatowe Targi Pracy zgromadziły przedstawicieli różnych branż oraz służb mundurowych, w tym policjantów z Olkusza, którzy nie tylko promowali służbę w swoich szeregach, ale również dzielili się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi procesu rekrutacji.
  • Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Roman Piaśnik.
  • Na targach swoje oferty pracy prezentowały firmy z branży budowlanej, usługowej oraz gastronomiczno-hotelarskiej.
  • Policyjne stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, zwłaszcza uczniów klas o profilu mundurowym.
  • Policjanci z Olkusza szczegółowo przedstawili proces kwalifikacyjny oraz wymogi, które muszą spełnić kandydaci do służby.

Organizacja X Powiatowych Targów Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu miała na celu nie tylko promowanie lokalnego rynku pracy, ale również inspirowanie mieszkańców do aktywnego poszukiwania nowych możliwości zawodowych. Wśród uczestników targów znajdowali się przedstawiciele różnorodnych branż, co świadczy o dynamicznym rozwoju rynku pracy w regionie.

Zwiedzający mieli okazję nie tylko zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, ale również zgłębić tajniki pracy w służbach mundurowych. Policyjne stoisko, na którym prezentowano sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, wzbudziło szczególne zainteresowanie wśród młodzieży. Wiele osób z zaciekawieniem przyglądało się eksponatom i zadawało pytania dotyczące codziennych obowiązków funkcjonariuszy oraz możliwości rozwoju w obrębie policji.

Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych, a szczególnie z policjantami, było nie tylko okazją do zdobycia cennych informacji na temat procesu rekrutacji, ale również inspiracją dla wielu młodych ludzi rozważających służbę w policji jako swoją przyszłą ścieżkę zawodową. Policjanci podkreślali, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do procesu kwalifikacyjnego oraz jakie cechy i umiejętności są najbardziej cenione w ich zawodzie.

Wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do bezpośredniego dialogu pomiędzy pracodawcami a osobami poszukującymi pracy, co jest kluczowe w budowaniu silnej i aktywnej społeczności lokalnej. Poprzez takie inicjatywy mieszkańcy naszego powiatu mogą nie tylko znaleźć wymarzoną pracę, ale również lepiej zrozumieć wymagania rynku pracy, co bez wątpienia przyczynia się do wzrostu lokalnej aktywności zawodowej.


Opierając się na: Policja Olkusz