Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz przekazuje harmonogram spotkań konsultacyjnych w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Powietrza Dla Województwa Małopolskiego". Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem.