Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2


Na dzień 28 marca 2020 roku, godz. 12:00 u żadnego z pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.


Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-CoV-2 są ujemne.

 

Aktualnie w trakcie hospitalizacji w Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym w Nowym Szpitalu w Olkuszu znajduje się: 5 pacjentów (w tym 4 osoby spoza powiatu olkuskiego)
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 28
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 214
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną (zbiorową)”: 6
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 51
Nadzór epidemiologiczny zakończono u: 93


Dotychczas na terenie Powiatu Olkuskiego wykonano 44 testy u pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

 

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski