Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz


SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W POWIECE OLKUSKIM ZWIĄZANA
Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NOWEGO KORONAWIRUSA SARS-COV-2

STAN NA 13 KWIETNIA 2020, GODZ 12:00
 

Od dnia 07 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00 dnia 13 kwietnia 2020 r.
w powiecie olkuskim nie potwierdzono żadnego nowego przypadku COVID-19


Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: 3

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Nowym Szpitalu w Olkuszu: 7
Liczba osób objętych izolacją domową: 1
Liczba osób objętych kwarantanną - decyzja PPIS: 30
Liczba osób objętych kwarantanną domową „graniczną”: 216
Liczba osób objętych kwarantanną „instytucjonalną”:14
Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym: 21


Liczba badań przeprowadzonych w Nowym Szpitalu w Olkuszu u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2: 152


Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski