Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Mieszkańcy już mogą korzystać z przebudowanego chodnika przy ul. Strzelców Olkuskich. Inwestycja ta, z uwagi na kwestie własnościowe gruntu, wymagała zaangażowania nie tylko ze strony Gminy Olkusz, ale także spółdzielni mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Olkuszu. Część prac wykonano ze wsparciem finansowym z Gminnego Programu Rewitalizacji.

- Mimo trudnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, chcemy wykonywać kolejne inwestycje. Zasadność tej inwestycji bardzo często podkreślał radny Rady Miejskiej Jarosław Gałka, któremu dziękuję za tak duże zaangażowanie. Zgoda i faktyczna troska o mieszkańców budują podstawę do dobrej współpracy i stwarzają możliwości realizacji różnorakich projektów – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Chodnik Strzelców

Chodnik Strzelców