Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
Henryka Kamińskiego

wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Olkuszu.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie i bliskim zmarłego.

Jacek Piotr Osuch
Przewodniczący Rady Powiaty w Olkuszu
wraz z Radnymi

Bogumił Sobczyk
Starosta Olkuski
wraz z Zarządem Powiatu
i pracownikami Starostwa Powiatowego w Olkuszu