Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem dyżurów aptek w powiecie olkuskim w roku 2021 (załączniki pod postem).
Zmiany do harmonogramu dyżurów aptek w Olkuszu znajdują się poniżej.UWAGA!!!

Do Starostwa Powiatowego  w dniu 31.12.2020 r. wpłynęła pismo informujące

o tym ,iż Euro - Apteka Sp. z o. o. Olkusz, ul. Rabsztyńska 2

nie jest w stanie zapewnić dyżuru trwającego od 20.00 do 24.00

w dniu 1 stycznia 2021 r. wobec powyższego dyżur na terenie powiatu

pełnić będzie Twoja Apteka Wolbrom , ul. 1 Maja 39.