Wczoraj (17.11. br.) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzili działania pod kryptonimem „Smog”. Akcja odbyła się na drogach powiatu olkuskiego i miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego.

Oprócz kontroli jakości spalin, policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdów. W razie stwierdzenia naruszeń ochrony norm ochrony środowiska, policjanci mają wtedy obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. W tym dniu 14 funkcjonariuszy ruchu drogowego skontrolowało 102 pojazdy. Mundurowi  zatrzymali kierowcom 10 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów.


Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.