23 maja w cyklu zajęć kreatywnych „Gdzie mieszka sztuka” dzieci tworzyły instalację artystyczną. Z różnych materiałów, a nawet... z siebie.

DSC 0015DSC 0020

DSC 0022DSC 0027

 Jak mówi definicja, instalacja to dzieło plastyczne o przestrzennych walorach zbudowane przez artystę i dopasowane do konkretnej przestrzeni (najczęściej zastanej). Klaudia Zub-Piechowicz, prowadząca dzisiejsze zajęcia, przetłumaczyła to na język zrozumiały dla dzieci, a wszystko stało się całkowicie jasne, kiedy młodzi artyści zaczęli tworzyć własną kompozycję przestrzenną.

DSC 0031DSC 0032

DSC 0040DSC 0049

Instalacja powstawała etapami, angażując wszystkich uczestników i wszystkie ich zmysły. Ten specyficzny rodzaj sztuki, jej tworzenia i odbioru zapewnił dzieciom również doskonałą zabawę. Czas płynął niezauważalnie, wciąż coś się działo, instalacja rosła i stawała się coraz bardziej różnorodna, aż wreszcie wchłonęła nawet swoich twórców, ku ich szczerej radości.

DSC 0051DSC 0055

 Dzieło, z założenia nietrwałe, po zakończeniu spotkania uwolniło dzieci i oddało w ręce rodziców.

DSC 0057