Rusza akcja „Bezpieczne Ferie 2019”

Uczniowie spędzają ostatnie dni w szkolnych ławkach i myślą już o feriach, które rozpoczną się 14 stycznia 2019 roku. Dlatego już, w tym tygodniu, policjanci zajmujący się prewencją kryminalną oraz dzielnicowi odwiedzają najmłodszych uczniów szkół podstawowych powiatu olkuskiego i rozmawiają z nimi o bezpiecznym wypoczynku zimą.

To podczas takich spotkań najmłodsi mogą usłyszeć od policjantów wiele cennych rad i wskazówek, po to by czas odpoczynku i zabawy był bezpieczny dla dzieci. Funkcjonariusze uczą jak zachować się w sytuacji, gdy załamie się lód, w jakich miejscach zjeżdżać na sankach czy nartach. Zwracają również uwagę na to, jak dzieci powinny reagować, gdy „obcy” zapuka do drzwi lub nawiąże z nimi kontakt w Internecie. Policjanci przypominają o numerach alarmowych, kiedy i w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Podczas spotkań mundurowi rozdają ulotki i plakaty „Bezpieczne Woda” (edycja zimowa).

Wczoraj tj. 3 grudnia 2019 roku dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu odwiedzili najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu i rozmawiali z nimi o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku. Dzisiaj spotkali się z klasami I-III w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu. Jeszcze przed feriami będą odwiedzać szkoły i uczyć najmłodszych zasad i bezpiecznych zachowań w czasie zimowego wypoczynku oraz sposobów postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Działania policjantów w okresie ferii zimowych, ukierunkowane są również na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przez cały okres trwania ferii we wszystkich województwach tj. od 11 stycznia do 24 lutego 2019 roku, będą czuwać nad bezpieczeństwem podróżujących. Policjanci ruchu drogowego będą sprawdzać m.in. stan trzeźwości kierujących w tym autobusów, stan techniczny pojazdów, czy sposób przewożenia dzieci. Będą reagować, nie tylko na wykroczenia popełniane przez kierowców, ale i pieszych. Działania prewencyjno-kontrolne mają na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na głównych drogach krajowych i wojewódzkich, prowadzących szczególnie do górskich miejscowości wypoczynkowych.

Ponadto policjanci prewencji, oprócz działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych z dziećmi i młodzieżą, będą kontrolować miejsca wypoczynku czy innego rodzaju zorganizowanych zajęć. W szczególności będą sprawdzać czy przestrzegane są przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Ponadto będą sprawdzać "dzikie lodowiska", miejsca gdzie może dochodzić do dystrybucji środków psychoaktywnych, miejsca sprzedaży alkoholu nieletnim, jak również miejsca, gdzie gromadzą się dzieci i młodzież.

Jak spędzić bezpiecznie ferie? Porady dla dzieci i rodziców

1. Uczmy dziecko, aby zostając same w domu, nie otwierało drzwi nieznajomym.

2. Zwróćmy uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy do mieszkania, którymi dysponuje dziecko.

3. Porozmawiajmy ze swoim dzieckiem, aby bawiło się tylko na nadzorowanych lodowiskach i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że dziecko jest pod opieką osób dorosłych.

4. Przypomnijmy dziecku, że jezdnia to miejsce przeznaczone dla samochodów, a nie do zabaw, czy ślizgania się.

5. Nie zapominajmy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu. Porozmawiajmy z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w „sieci”.

6. Gdy Twoje dziecko wybiera się na dyskotekę, przypomnijmy mu, aby:

- wybierało znane sobie lokale lub te sprawdzone przez zaufanych kolegów, znajomych,

- nigdy nie wychodziło z domu bez przekazania informacji o miejscu pobytu, porze powrotu do domu, osób z którymi przebywa itp.,

- było ostrożne w zawieraniu nowych znajomości z przypadkowo napotkanymi osobami, odchodząc od stolika, przy którym siedziało, nie pozostawiało bez nadzoru napojów, które spożywało.

7. Jeżeli wysyłamy dziecko na zimowisko, sprawdźmy czy organizator ma zezwolenie na prowadzenie zimowiska w oferowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną.

8. Przypomnijmy dziecku, aby zjeżdżając na nartach, pamiętało o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. W szczególności o obowiązku używania do ukończenia 16 roku życia kasku ochronnego konstrukcyjnie przeznaczonego do jazdy na nartach czy snowboardzie.

Ponadto przypominamy o możliwości kontroli stanu technicznego i wyposażenia autokarów oraz trzeźwości kierowców przed wyjazdem na ferie. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego, proszone są o pisemne lub telefoniczne (997) zgłaszanie tego na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Przypominamy również, że taka kontrola trwa minimum 30 minut, dlatego też autokar powinien być podstawiony w miejscu zbiórki odpowiednio wcześnie.