Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

Areszt dla sprawcy przemocy w rodzinie

Policjanci z Olkusza zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który znęcał się nad swoją babcią. Wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Trwająca od dłuższego czasu gehenna 74-letniej kobiety, wobec której wnuczek stosował przemoc psychiczną, zakończyła się. Mężczyzna wszczynał awantury, ubliżał i groził starszej kobiecie pozbawieniem życia. Kiedy o kolejnej awanturze zostali powiadomieni policjanci, natychmiast pojechali do jednego z mieszkań znajdującego się w gminie Olkusz. Mężczyzna nawet w trakcie policyjnej interwencji był agresywny. Podobne sytuacje zdarzały się już wcześniej. Sprawca czuł się bezkarny, a jego ofiara bezbronna i zastraszona. 27-latek lekceważył prawo. Pomimo wydanego wcześniej postanowienia prokuratorskiego o zakazie zbliżania się i kontaktowania się, nadal przychodził do swojej babci i awanturował się z nią.

1 sierpnia 2019 roku 27-latek został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał zarzut znęcania się i znieważenia policjantów. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, do którego przychylił się sąd.

Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętaj, że przemoc wobec osób najbliższych jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Policja, pracownik socjalny ma obowiązek interweniować i udzielić pomocy osobie, która jej potrzebuje.

Osoby doświadczające przemocy domowej nie pozostają z tym problemem same. Przepisy prawne zabraniają stosowania przemocy wobec swoich bliskich. Jeżeli sami lub ktoś z rodziny jest krzywdzony przez osoby najbliższe, nie wstydźmy się prosić o pomoc i zwróćmy się do policjantów lub też innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pamiętaj, że masz prawo do godnego życia, bez ciągłego poczucia strachu. Masz prawo do życia bez przemocy, cierpienia i upokorzeń.

Czym charakteryzuje się przemoc?

JEST INTENCJONALNA:

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE:

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy i to nie tylko w kontekście fizycznym, ale np. ekonomicznym.

NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE:

Sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

POWODUJE CIERPIENIE I BÓL:

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc nie jest jednorazowym aktem, lecz procesem, który ma tendencję do powtarzania się. Nie zatrzymana przemoc- narasta. Badania wykazały, że osoby doznające przemocy, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu przemocy.

1. Faza narastania napięcia

Początkiem cyklu jest zwykle wyczuwalny wzrost napięcia oraz nasilające się sytuacje konfliktowe. Osoba stosująca przemoc jest stale poirytowana, napięta, często robi awantury z byle powodu, prowokuje kłótnie. Reakcjami ofiar przemocy na taką sytuację w domu, jest najczęściej uspokajanie atmosfery, spełnianie wszelkich zachcianek, przepraszanie sprawcy „na wszelki wypadek”.

2. Faza gwałtownej przemocy

W tej fazie osoba stosująca przemoc staje się gwałtowna, wpada w szał. Eksplozję wywołuje zazwyczaj jakiś drobiazg, np. lekkie opóźnienie posiłku. Skutki użytej przemocy mogą być różne – podbite oko, połamane kości, obrażenia wewnętrzne, poronienie, śmierć. Najczęściej w tej fazie ofiary decydują się wezwać policji lub szukać pomocy gdzie indziej.

Po zakończeniu wybuchu przemocy ofiara jest w stanie szoku. Nie może uwierzyć, że to się naprawdę stało. Odczuwa wstyd i przerażenie. Jest oszołomiona. Staje się apatyczna, traci ochotę do życia, odczuwa złość i bezradność.

3. Faza miodowego miesiąca

To faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca szczerze żałuje tego, co zrobił, okazuje skruchę i obiecuje, że to się nigdy nie powtórzy. Stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie dla tego, co zrobił i przekonuje ofiarę, że to był jednorazowy, wyjątkowy incydent, który już się nigdy nie zdarzy.

Staje się znowu podobny do tego, jaki był na początku znajomości. Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się, jakby przemoc nigdy nie miała miejsca. Rozmawia z ofiarą, dzieli się swoimi przeżyciami, obiecuje, że nigdy już jej nie skrzywdzi. Dba o ofiarę, spędza z nią czas i utrzymuje bardzo satysfakcjonujące kontakty seksualne. Sprawca i ofiara zachowują się jak świeżo zakochana para. Ofiara zaczyna wierzyć w to, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie incydentem.

Faza miodowego miesiąca przemija. Po jakimś czasie napięcie znowu powraca i cały cykl przemocy powtarza się. Prawdziwe zagrożenie, jakie niesie ze sobą faza miodowego miesiąca jest związane z tym, że przemoc w następnym cyklu jest zazwyczaj gwałtowniejsza. Cykliczność przemocy sprawia, że ofiarom trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy.

Poniże link, gdzie można szukać pomocy?

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie