Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olkusz

10 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie czteroletniej kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołanej przez Starostę Olkuskiego na lata 2015-2019.

W spotkaniu udział wzięli starosta Bogumił Sobczyk i wicestarosta Krystyna Kowalewska, którzy wręczyli członkom rady pamiątkowe listy gratulacyjne i podziękowali za wieloletnią współpracę na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Olkuskiego.